Spår


Spår är något de allra flesta hundar ägnar sig åt både ofta och gärna alldeles på egen hand. Att följa ett person spår eller ett viltspår kräver att våra hundar använder många av sina egenskaper samtidigt, därför är just spårträning den sysselsättning som aktiverar och stimulerar din hund optimalt!