Vad kan ett problem bero på?

 • Stress
 • Smärta / sjukdom
 • Chock / negativa minnesbilder
 • Relationen mellan ägare och hund
 • Sociala brister
 • Raser / genetik
 • Inlärt beteende
 • Ägarens brister
 • Kommunikations problem
 • Dåligt självförtroende
 • Över - understimulering
 • Icke tillgodosedda beteende behov
 • Andra orsaker