Pris för bokning av full utredning  1800kr

Betalning för full utredning betalas vid 1.a besöket.
För ytterligare besök efter utredningen 200 kr/tim  

Pris tillkommer på massage 275 kr

Vid hembesök tillkommer 24 kr/mil ersättning

Du får inte glömma att det är du som hundägare som är ansvarig
för hunden, inte jag som utredare!