• Beskriv så utförligt som möjligt allt för att vi ska få en så tydlig bild av din hund som möjligt