Frågor & SvAR:

Kan alla hundar gå på dagis?
Vi har en inskolningsperiod om minst en vecka då hunden går deltid för att långsamt vänja sig vid den nya miljön. Under denna period brukar vi märka om hunden passar på ett dagis eller inte. Alla hundar passar inte eller trivs inte på ett dagis det måste man ha i åtanke när man anlitar ett dagis. Är din hund ovan vid att umgås med andra hundar kan det ta lite längre tid att vänja sig vid dagiset.

Krävs det något av min hund för att få gå på dagis?
Ja! Din hund måste fungera ihop med andra hundar både hanar och tikar, stora som små. Eftersom flera hundar kommer dela på samma utrymme, är det inte hållbart om din hund har låg tolerans mot andra hundar.

Har ni någon kö?
Vi tar inte in hundar i strikt köordning, utan ser till gruppens sammansättning. Men vi skriver gärna upp din hund i vår pärm för väntande hundar.

Tar ni emot valpar?
Vi tar emot hundar från fem månaders ålder. Ta gärna kontakt med oss i tid.

Sitter hundarna i bur hos er?
Nej, vi har avgränsade avdelningar för tre till sex hundar där det finns soffor och bäddar. Hundarna är i samma avdelning varje dag och lär känna sina kompisar väl.

Kan min hund få mat på dagis?
Ja, vi ger frukost och/eller lunch till de hundar som behöver. Ägaren tar med egen mat så att det blir samma mat som hunden är van vid.

Hur mycket leker hundarna på dagis?
I rastgården leker de som vill i stort sett hur mycket de vill. Inomhus är vi noga med att hundarna kan koppla av, dvs. ingen eller minimalt med lek. Många hundar varvar upp vid lek och det leder till högre ljudnivå och svårare att få kontakt med hundarna. Det händer ändå tillräckligtmycket  under dagen som stimulerar din hund.

Tar ni emot alla raser?
I princip ja men det finns de raser som lämpar sig mer än andra, men vi ser snarare mer till individen än rasen. Det viktiga är att hundarna trivs på dagarna annars faller ju hela idén.

Inskolning
Inskolningsperioden är ett test på att se om din hund passar och trivs på ett dagis, det är alltså ingen garanti på att din hund får en plats på dagiset efter denna perioden. Men visar det sig att din hund trivs och funkar ihop i gruppen så planerar vi in en tid för att lägga schema åt din hund.

Hur funkar inskolningsperioden?

Inskolningen fungerar som så att hunden långsamt vänjs in på dagiset, vanligtvis 1-2 veckor.
Första veckans inskolning bör minst tre dagar vara halvdagar så hunden får chans att vänja sig vid den nya miljön och de andra hundarna långsamt. Så länge vi märker att hunden trivs så kan man öka på med någon timme till under inskolningen. En del hundar kräver mer tid och då kan tiderna se annorlunda ut och vi ökar inte tiden successivt på samma sätt.

Under tiden får du råd och tips från oss förutom att vi gör allt vi kan för att din hund ska komma till ro och trivas hos oss. Dagligen får du rapporter om hur det gått och fungerat för din hund.
Alla råd och tider är till för att öka chanserna för att din hund ska fungera och trivas på dagis och bör därför följas.
Skulle det visa sig att det inte funkar för din hund under inskolningen måste du vara beredd på att komma och hämta din hund tidigare än avtalad tid.

Sjukdom
Din hund måste vara fullt frisk för att få vistas på dagis samt vaccinerad mot parvo, valpsjuka och kennelhostvaccin. Hund måste även vara försäkrad.

Din hund får alltså inte vistas på dagis när den bär på virus, infektioner, har öppna sår eller stygn, krage eller står under medicinsk behandling eller kräver vila pga skada.

Om din hund insjuknar under dagen isolerar vi din hund i vår sjukbox och du får omedelbart hämta din hund. Detta pga att vi inte får, kan eller vill behandla eller ta ansvar för sjuk hund och även med anledning av att minska smittorisk och spridning av sjukdom.

Öppettider
mån-fre 07.00-17.00
Helg - stängt

073- 80 33 921
Hundpensionatet@
hotmail.com

Besök sker endast under helger med avtalad dag och tid, ring/maila för bokning!