Oregelbundet hunddagis 2017

Nu finns möjligheten att skriva in sin hund på oregelbundet hunddagis, det passar dej som har annorlund arbetstider och oregelbunda arbetsdagar eller helt enkelt en hund som inte fungerar ihop med andra hundar. Hunden får en egen box med rastgård inne i hundpensionatsbyggnaden, in- och utlämning kommer ske oftast på egenhand beroende på dina tider, sånt får diskuteras oss mellan hur det fungerar.

Ingen inskolning behövs.